• Instalacja ogrzewania podłogowego
    Instalacja ogrzewania podłogowego
  • Wykończone pomieszczenie
    Wykończone pomieszczenie

Stan - Developerski

Instalacja elektryczna - sieć przewodów instalacyjnych prowadzonych wewnątrz ścian w rurkach. Grzejniki konwektorowe z termostatami.

Instalacja wodno - kanalizacyjna - sieć rur i kształtek ciśnieniowych zgrzewanych do ciepłej i zimnej wody oraz rury kanalizacyjne z PVC.

Izolacja termiczna i wyciszająca - wełna mineralnea GULLFIBER lub ROCKWOOL.
  • Ściany zewnętrzne - gr. zgodna wybranym wariantem przekroju ściany od 90 do 200mm.
  • Ściany działowe - gr. 50mm.
  • Strop nad parterem - gr. 100mm.
  • Dach i stropodach - gr. od 200 do 300mm.
  • Strop (poddasze nieużytkowe) gr. 300mm.

Paroizolacja stropów oraz stropodachu z folii PE o gr. 0,15 - 0,20mm.
Płyty gipsowo - kartonowe o gr. 12mm na suficie i ścianach zwykłe, a w pomieszczeniach wilgotnych wilgocioodporne.