Ceny

Nowe niższe ceny!


Cena domu parterowy w stanie surowym otwartym (opisanym w dziale stan surowym otwarty) za 1m2 powierzchni całkowitej wynosi tylko 542,06zł + 8% VAT = 585,00zł.
Cena domu w stanie surowym zamkniętym (opisanym w dziale stan surowy zamknięty) za 1m2 powierzchni całkowitej wynosi 1120,37zł + 8% = 1210,00zł.
Dom w stanie "pod klucz" (opisanym w dziale stan "pod klucz") za 1m2 powierzchni całkowitej wynosi 2055,55zł + 8% = 2220,00zł. bez fundamentów i stanu zerowego.  Natomiast 2333,33zł + 8% = 2520,00zł. z fundamentami i kominem oraz stanem zerowym.
Dom w stanie "Developerskim" za 1m2 powierzchni całkowitej wynosi 2175,92zł + 8% = 2350,00zł.
Zobacz ceny przykładowych projektów w dziale Projekty domów.
Płatności i wzajemne zobowiązania
W przypadku uzgodnień poza standardowych wykonujemy indywidualną wycenę.
Uzgodnione ceny po podpisaniu umowy nie ulegają zmianie, przy niezmiennym projekcie.
Istnieje możliwość wykonania niektórych prac (wykończenie, biały montaż) we własnym zakresie.
Warunki płatności przy zamówieniu domu "pod klucz":
5% wartości umowy - zaliczka w chwilą podpisania umowy,
25% wartości umowy - z chwilą rozpoczęcia dostaw materiałów,
25% wartości umowy - sukcesywnie na zakup pokrycia, okien i elewacji po zakończeniu budowy szkieletu pokrytego wstępnie (ETAP II pkt. 4 technologia pokrycia połaci dachowej) oraz usztywnionego płytami,
25% wartości umowy - sukcesywnie na zakup materiałów instalacyjnych i ocieplenia po wykonaniu stanu surowego zamkniętego,
15% wartości umowy - na zakup materiałów wykończeniowych po wykonaniu instalacji i ocieplenia oraz montażu płyt gipsowo - kartonowych,
5% wartości umowy - przy odbiorze domu.
Powyższy rozkład i sposób płatności może ulec zmianie, lecz musi zabezpieczać płynność finansowania budowy.
Podane ceny są cenami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w zależności od projektu oraz wybranego wariantu przekroju ściany.